Turnusy, terapia BAK - Bioakustyczna korekcja mózgu - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

W naszej ofercie terapeutycznej znajdziecie Państwo również formę muzykoterapii połączonej z treningiem uwagi, skupienia i koncentracji. W naszej pracy wykorzystujemy urządzenie do Bioakustycznej Korekcji Mózgu,  opracowane przez Instytut Medycyny Doświadczalnej Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Bioakustyczna Korekcja Mózgu została przetestowana klinicznie w wiodących placówkach medycznych, a Instytut od 25 lat prowadzi badania nad jej skutecznością i są one wciąż kontynuowane, by rozszerzać sposobność metody.

Bioakustyczna korekcja mózgu to innowacyjna metoda diagnostyki za pomocą specjalnego oprogramowania i sprzętu. Umożliwia leczenie wielu chorób, w tym zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Łączy w sobie najnowsze technologie neuroterapii, biokontroli i muzykoterapii.

Bioakustyczna Korekcja Mózgu jest nieinwazyjna i bezpieczna. Działa na wiele obszarów, co jest potwierdzone. My w swojej pracy zajmiemy się wykorzystaniem jej w deficytach werbalnych, afazji, autyzmie, alalii, niedotlenienia okołoporodowego, nadpobudliwości psychoruchowej, trudnościach w nauce szkolnej (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia), w rozwoju wyższych funkcji korowych.

Procedura korekcji bioakustycznej polega na wysłuchaniu przez pacjenta akustycznego obrazu własnego elektroencefalogramu. Odwrotny wpływ energii dźwięku na neurony pozwala normalizować mózg. Stan funkcjonalny ośrodkowego układu nerwowego przed i po sesjach bioakustycznej korekcji mózgu znajduje odzwierciedlenie w poprawie parametrów EEG.

Wskazania do zastosowania:

 • zespół ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej)
 • opóźnienie w rozwoju psycho-mowy, nierównomierny rozwój wyższych funkcji korowych
 • zaburzenia receptywnej, ekspresyjnej mowy (motor, alalia sensomotoryczne, jąkanie, dyzartria)
 • autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • choroby genetyczne
 • nerwica, choroby podobne do nerwicy, moczenie czynnościowe
 • tiki, hiperkineza tikoidalna, zespół ruchowy obsesyjny
 • dissomnia – zaburzenia snu
 • konsekwencje TBI, okres rekonwalescencji
 • zespół mózgowo-asteniczny
 • trudności w nauce w szkole (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia)
 • konsekwencje okołoporodowego niedotlenienia-niedokrwienia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • dystonia nerwowo-krążeniowa, zaburzenia dnafaliczne
 • zaburzenia adaptacyjne w grupie przedszkolnej
 • leczenie zaburzeń nerwicowych, neurologicznych
 • leczenie zaburzeń psychicznych (zespół lękowy, zespół fobiczny (ataki paniki), zespół asteno-depresyjny).
 • leczenie zaburzeń emocjonalnych: lęk, zwiększona drażliwość, zmęczenie, obniżona wydajność, stres wewnętrzny, obniżone tło nastroju
 • leczenie zaburzeń snu, apetytu
 • zaburzenia wegetatywno-naczyniowe (zarówno o charakterze międzymózgowia, jak i kryzysy przywspółczulne)
 • konsekwencje udaru mózgu, organiczne uszkodzenie mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu: przywrócenie funkcji poznawczych i zaburzeń mowy, normalizacja stanu fizjologicznego
 • usunięcie syndromu „chronicznego zmęczenia”
 • eliminacja skutków stresu
 • eliminacja stresu pourazowego
 • usunięcie „zespołu straty”
 • ogólna poprawa zdrowia i profilaktyka psychologiczna
 • zwiększenie i wspieranie optymalnego poziomu zdolności adaptacyjnych organizmu, procesu samoregulacji
 • utrzymanie wysokiej wydajności
 • zapobieganie rozwojowi zaburzeń stresowych
 • poprawa koncentracji i pamięci
 • zwiększona tolerancja na stres
 • optymalizacja działań osób z wysokim poziomem stresu neuropsychicznego (pracownicy ratowniczych i wojskowych struktur władzy, operatorzy, przedstawiciele biznesu i zarządzania, pracownicy umysłowi)
 • ulepszony trening dla sportowców.

Bioakustyczna Korekcja Mózgu, odbywa się w naszym gabinecie na zasadzie turnusu:

 • trwa przez 10 sesji (5 dni terapii, 2 dni przerwy, 5 dni terapii);
 • turnus składa się z sesji BAK (od 20 do 25 minut), następnie terapia neurologopedyczna 45 minut. Całość to około 1,5 h. Oferujemy również możliwość samych sesji BAK bez terapii neurologopedycznej.
 • pacjenci umawiani są na konkretną godzinę, dla Państwa bezpieczeństwa w obecnej sytuacji. Po każdym pacjencie następuje dezynfekcja.