Terapia indywidualna - Psycholog Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Kiedy czujemy potrzebę lepszego poznania siebie, dostrzegamy problem utrudniający nam codzienne funkcjonowanie, albo mamy jakieś nawyki, które uprzykrzają nam dzień, to jest dobry moment, aby skorzystać z konsultacji z psychologiem, lub terapii indywidualnej

Z formy terapii indywidualnej warto skorzystać, m.in. kiedy:

  • utrzymuje się niski nastrój, bądź niepokój, choć nie ma ku temu wyraźnych powodów, 
  • straciliśmy chęć do życia, nic nas nie cieszy,
  • borykamy się z niską samooceną utrudniającą nawiązanie relacji romantycznej/znalezienie pracy/utrzymanie pracy,
  • reagujemy impulsywnie z błahych powodów, jesteśmy rozdrażnieni, zniecierpliwieni, 
  • odczuwamy nieustanne napięcie, 
  • znaleźliśmy się w kryzysowej, stresującej sytuacji,

Psychoterapia indywidualna jest procesem, który nie lubi pośpiechu. Panuje tu zasada „wolniej i mniej, znaczy lepiej”. Pracujemy nad zrozumieniem, a potem nad zmianą. To od Klienta zależy, kiedy moment zmiany nastąpi i czy w ogóle.  Klatka po klatce, jak klisze fotograficzne, oglądamy powoli i z uważnością, ważne dla Klienta obszary. Dajemy sobie prawo do tego, by wracać do tych omówionych już fragmentów, aby przyjrzeć się im jeszcze raz, pod światło, pod innym kątem, zobaczyć coś jeszcze, inaczej. Od ogółu do szczegółu. Takie oglądanie swojego życia służy m.in. wychwytywaniu wyjątków (bo czy na pewno zawsze postępuję w taki sam sposób? zawsze czuję się tak samo? myślę o sobie i innych w jeden określony sposób?), odświeżaniu tego, co się z biegiem czasu zatarło (bo nasza pamięć lubi naginać rzeczywistość), zmianie perspektywy patrzenia na trudność,  odkrywaniu zasobów i umiejętności, jakimi dysponujemy.