Muzykoterapia - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Muzykoterapia to metoda terapeutyczna, która bazuje na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na pacjenta. Muzykoterapia zapobiega atakom paniki, stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera także pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność.

Zajęcia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Pacjent odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji. Dzięki muzykoterapii poprawia się koordynacja ruchowa, orientacja przestrzenna i sprawność fizyczna. Ponadto rozwija się wyobraźnia i ekspresja twórcza, poprawia się koncentracja uwagi oraz pamięci. Pacjenci nabywają umiejętności odreagowania stresu, wyciszenia i relaksacji. 

Udowodniono naukowo, że muzyka wpływa na emocje, poprawia nastrój, relaksuje fizycznie i psychicznie. Udowodniono, że ucho ludzkie służy nie tylko do słuchania, ale jest również instrumentem równowagi, wyprostowanej postawy ciała oraz organem, który ładuje korę mózgową energią elektryczną. Szczególnie pozytywnie na mózg wpływają utwory o wysokiej częstotliwości, które poprawiają koncentrację, zwiększają kreatywność i pamięć, harmonizują pracę serca, synchronizują obie półkule mózgowe i dodają energii, co wykorzystuje właśnie muzykoterapia.

Muzykoterapia w terapii logopedycznej opiera się na:

  • rytmice, która pierwotnie służyła kształceniu i wychowaniu, natomiast aktualnie wiadomo, że stymuluje ona wszechstronnie rozwój psychoruchowy;
  • logorytmice, która daje wsparcie rozwojowi ogólnemu, motorycznemu, wspomaga sprawność mowy;
  • dźwiękach o wysokiej częstotliwości w metodzie Tomatisa – oddziałują one terapeutycznie w zaburzeniach pamięci, trudnościach szkolnych, dysleksji, autyzmie, zaburzeniach emocjonalnych,
  • w terapii neurologopedycznej i jąkaniu oraz rehabilitacji psychospołecznej szerokie zastosowanie ma tradycyjna metoda muzykoterapii, jaką jest śpiew.