Psycholog Poznań, terapie indywidualne i dla par - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Z uwagi na rosnącą liczbę dzieci z zaburzeniami mowy i zachowania, logopedzi coraz częściej sięgają po wsparcie specjalistów innych nauk, w tym psychologów. 

W celu osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów terapeutycznych, niezmiernie ważna jest współpraca na liniach: logopeda-rodzic, psycholog-logopeda, psycholog-rodzic. 

Do najczęstszych zaburzeń mowy, wymagających interwencji psychologa zaliczamy mutyzm oraz jąkanie się, które ściśle wiążą się ze sferą emocjonalną. Trudności związane z mową, mogą mieć źródło m.in. we wczesnych urazach, w relacji dziecka z rodzicem, czy relacjach rówieśniczych. U podłoża opóźnionego rozwoju mowy, może leżeć również upośledzenie umysłowe, niedosłuch, autyzm, wady rozwojowe OUN. Dziecko może mieć trudności z nauką czytania, pisania, czy utrzymaniem koncentracji, a to wszystko przekłada się na niską samoocenę i trudności w radzeniu sobie z emocjami. Co dalej skutkować może wycofywaniem się z kontaktów społecznych (lęki, fobie, depresja), bądź zachowaniami autoagresywnymi, destrukcyjnymi (samookaleczanie, uzależnienia).

Psycholog przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem, uzyskując informacje nt. przebiegu ciąży, porodu, samopoczucia matki po porodzie, jak i w pierwszych latach życia dziecka, roli ojca w tym czasie. Istotne są informacje nt. rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach/latach życia, przyjmowanych leków, kontaktów rówieśniczych, higieny rytmu dobowego (sen, odżywianie, ruch), sytuacji szkolnej dziecka, czy domowej. Te oraz wiele innych informacji służą postawieniu hipotez oraz sformułowania celów diagnostycznych. 

Pracując z dzieckiem nad sferą emocjonalną, społeczną i rodzinną, wykorzystywane są techniki projekcyjne, wizualizacje, techniki relaksacyjne, psychorysunek, czy bajkoterapia. Często dzieci doświadczające problemu jąkania, przejawiają tendencje do przeżywania różnych lęków, co ma związek z ich wysokim poziomem wrażliwości. Praca terapeutyczna skupia się wtedy na rozpoznawaniu sytuacji powodującej niepokój, szukaniu możliwych rozwiązań i uczeniu się sposobów obniżania poziomu napięcia.