Regulamin sklepu internetowego - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Regulamin sklepu internetowego GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ”

§1 Postanowienia ogólne

 • 1. Administratorem, Usługodawcą oraz Sprzedawcą jest firma GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel, z siedzibą przy ul. Saperska 44B/2A, 61-493 Poznań, NIP: 6070080065, REGON: 302277771.
 • 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zawierania umów sprzedaży.

§2 Dane kontaktowe

 • Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  • Adres: Saperska 44B/2A, 61-493 Poznań
  • Numer telefonu: 790 579 708
  • Adres e-mail: centrum@cotypowiesz.pl

§3 Płatności

 • 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 • 2. Dostępne formy płatności:
  • Przelew tradycyjny
  • Przelew Online
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Blik
  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

§4 Realizacja zamówienia

 • 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§5 Zwroty i reklamacje

 • 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • 3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji, rękojmi oraz gwarancji dostępne są za pomocą kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

§6 Ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych jest firma GABINET DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY „CO TY POWIESZ” Estera Pytel.
 • 2. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych.
 • 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.
 • 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu.

§7 Akceptacja regulaminu

 • Klient, składając zamówienie, akceptuje niniejszy regulamin.

§8 Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.