Logopeda dla dzieci Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Logopedia dla dzieci zajmuje się zaburzeniami wymowy takimi jak seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i niepełnosprawnością w różnym stopniu. Ponadto logopedia dla dzieci obejmuje zakres nauk o kształtowaniu mowy w okresie rozwoju dziecka, a także na późniejszych etapach życia człowieka. Logopeda łączy w sobie cechy psychologa, filologa oraz terapeuty. Zadaniem logopedii dla dzieci jest zwalczenie problemów z prawidłową komunikacją językową. Często pod jego opiekę trafiają także dzieci z zaburzeniami rozwoju – zespołem Aspergera, spektrum autyzmu, a także osoby dwujęzyczne, które mają problem z adaptacją w danym środowisku.

Diagnoza logopedyczna w naszym gabinecie jest przeprowadzana w oparciu o holistyczne podejście, co oznacza, że ściśle współpracujemy z fizjoterapeutą, osteopatą, neurologiem czy psychologiem. Uważamy, że tylko całościowe podejście do pacjenta może dać nam jego pełny obraz i pozwoli znaleźć źródło problemu. 

W naszym gabinecie łamiemy ograniczenia, które są narzucane na dziecko z jakimś zaburzeniem.

Pierwsza konsultacja logopedyczna opiera się na szczegółowym wywiadzie logopedycznym. Rodzic powinien przygotować się na pytania o przebieg ciąży i porodu, logopeda zbiera informacje dotyczące ogólnego rozwoju dziecka, oraz pyta o przeprowadzone badania i konsultacje ze specjalistami. Ponadto na pierwsze spotkanie warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną dziecka. W trakcie diagnozy logopeda sprawdza poszczególne obszary w odniesieniu do wieku rozwojowego dziecka. Ocenia stan wędzidełka języka, zgryz, pracę mięśni aparatu artykulacyjnego, sposób połykania i oddychania. Dokonuje oceny ilościowej i jakościowej mowy dziecka: ocenia czy dziecko nie ma wad wymowy oraz czy rozumienie i nadawanie mowy jest adekwatne do wieku rozwojowego.  Logopeda prowadzący spotkanie może poprosić o dodatkowe spotkanie diagnostyczne przed rozpoczęciem regularnych zajęć.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci prowadzone w naszym gabinecie to indywidualne zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym tempem mowy, zaburzeniami wyrazistości mowy. Terapia logopedyczna obejmuje dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczenia.

W ramach terapii logopedycznej dla dzieci stosowane są m.in ćwiczenia:

 • prawidłowego toru oddechowego;
 • prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu orofacjalnego tj. połykanie, żucie, gryzienie, odgryzanie;
 • motoryki aparatu artykulacyjnego;
 • percepcji słuchowej;
 • poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej, myślenia przyczynowo – skutkowego, myślenia logicznego;
 • rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;

W trakcie zajęć wykorzystywane są m.in. elementy integracji sensorycznej, terapii ręki, gry edukacyjne, własnoręcznie przygotowywane pomoce logopedyczne uwzględniające zainteresowania pacjenta. Terapia dzieci prowadzona jest w formie zabawy.

Skorzystaj z konsultacji logopedycznej, jeśli Twoje dziecko: 

 • ukończyło 12 m., a nie wypowiada żadnych, najprostszych słów typu: mama, tata itp.;
 • skończyło 24 m., a nie łączy dwóch elementów razem np.: mama am i/lub wypowiada tylko kilka słów;
 • ukończyło 3 r. ż., a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia 
 • ukończyło 3 r. ż., a zauważasz, że w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast woda – fota;
 • podczas mówienia wkłada język między zęby;
 • uważasz, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem;
 • budowa jego narządów artykulacyjnych jest nieprawidłowa; 
 • ukończyło 4 r. ż., a głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź; 
 • ukończyło 4 r. ż., a w jego wymowie nie zauważasz pierwszych prób wymowy głosek sz, rz, cz, dż;
 • ukończyło 5 r. ż., a w jego wymowie nie zauważasz prób wymowy głoski r;
 • jest uczniem 1 klasy szkoły podstawowej i ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania. Podczas czytania myli litery podobne, przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania. 

Umów wizytę