Neurologopeda Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Neurologopedia zajmuje się diagnozowaniem, profilaktyką i korygowaniem wad wymowy u dzieci i dorosłych. Ponadto neurologopedia skupia się na badaniu nieprawidłowości funkcjonowania aparatu mowy oraz zaburzeń komunikacji wynikających z uszkodzeń mózgu. 

Neurologopeda pracuje z pacjentami z uszkodzeniami i dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i  okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Ponadto neurologopedia zajmuje się  diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Dla kogo zalecana jest terapia neurologopedyczna?

Terapia neurologopedyczna w szczególności adresowana jest do osób z chorobami genetycznymi, upośledzeniami różnorodnych funkcji mowy i analizatorów, porażeniem mózgowym, niedowidzących i z niedosłuchem.

W ramach diagnozy neurologopedycznej proponujemy Państwu holistyczne podejście do każdego pacjenta. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dokonywana jest analiza dokumentacji medycznej lub/i zaproponowanie wykonania dodatkowych (niezbędnych) badań, obserwacja oraz przedmiotowe badanie neurologopedyczne pacjenta ukierunkowane na identyfikację deficytów oraz ustalenie patomechanizmu ich wystąpienia, tak aby efektywnie zaplanować proces terapeutyczny. 

Jak wygląda terapia neurologopedyczna?

W ramach terapii neurologopedycznej wykorzystywane indywidualnie dostosowane do pacjenta pomoce. Jest ona zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka i dorosłego. Metody pracy dobierane są na podstawie deficytów, możliwości poznawczych i motorycznych każdego pacjenta. W trakcie terapii stymulujemy wszystkie funkcje poznawcze m.in. analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową, kategoryzację, myślenie przez analogię. Wykorzystujemy w swojej pracy założenia Metody Krakowskiej. Ponadto wykonujemy masaż logopedyczny dzieciom z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym w obrębie twarzy oraz masaż logopedyczny z elementami Masgutowej. 

Umów wizytę