"Co Ty Powiesz"
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne w Poznaniu
"Co Ty Powiesz"
Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne w Poznaniu
Oferta
Metoda Krakowska w Poznaniu - oferowana przez gabinet "Co Ty Powiesz"

Metoda Krakowska

terapia prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. Jest ona neurobiologiczną terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Twórcą tej metody jest profesor Jagoda Cieszyńska.

Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna

czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia, ocena funkcji pokarmowych, dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy, wczesna stymulacja-krok po kroku.

Ocena rozwoju mowy przez neurologopedę w Poznaniu - "Co Ty Powiesz" Estera Pytel

Ocena rozwoju mowy

Mowa jest najważniejszą funkcją psychiczną człowieka nierozłącznie związaną z jego rozwojem poznawczym i myśleniem. Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. W Co Ty Powiesz w skład oceny wchodzą; Budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy, tempo mowy, oddychanie, płynność mowy, prozodię mowy, słuch fizjologiczny, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, nadawanie mowy.

Co Ty Powiesz - programowanie oraz stymulowanie języka w Poznaniu

Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci

to technika polegająca na budowaniu dla dziecka środowiska językowego. Nie są to jedynie ćwiczenia gramatyki, ale jest to przede wszystkim tworzenie reguł, które są zadaniem dla lewej półkuli. Na przykład u dzieci z Trisomią 21 (Zespół Downa), Zespół Westa, Autyzm, Zespół Lennoxa-Gastauta, Afazja itd.

Korekcja wad wymowy - oferta w "Co Ty Powiesz" - Estery Pytel - neurologopedy w Poznaniu

Korekcja wad wymowy

takich jak np. kappacyzm, seplenienie, rotacyzm. Wada wymowy to nieprawidłowa artykulacja głosek. Jest to wymawianie tych dźwięków inaczej, niż określa to ogólnie przyjęty wzorzec.

Nauka czytania metodą sylabową - oferta w "Co Ty Powiesz"

Nauka czytania metodą sylabową

inaczej metoda symultaniczno-sekwencyjna, opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda wykorzystywana jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub dla dzieci mających problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją).

Wyświetl pełną ofertę...
O mnie
Zdjęcie Estery Pytel - neurologopedy w Poznaniu, prowadzącej gabinet "Co Ty Powiesz"

Estera Pytel – Diagnosta oraz Terapeuta z pasją. Od zawsze z sercem na dłoni dla dzieci. W życiu kieruje mną przede wszystkim przeświadczenie, iż „dziecko jest chodzącym cudem, jednym, wyjątkowym i niezastąpionym”. Codziennie budzę się i wiem, że chcę być niczym Superman – pomagać innym, być dla nich wsparciem, nadzieją i ratunkiem. 

Od wielu lat interesuje mnie ludzki mózg, stąd zamiłowanie do odkrywania tego co nie jest widoczne na „pierwszy rzut oka”. Od kilu lat zagłębiam się w rozwój dzieci, ale także w utratę tego co było już dobrze znane dorosłym. Co więcej, swoje doświadczenie kształtowałam jeżdżąc do różnych miejsc w Polsce jako wolontariusz, a następnie terapeuta osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych-neurologopedycznych. Jako neurologopeda w  Poznaniu – zapraszam do korzystania z usług w gabinecie “Co Ty Powiesz”, oraz śledzenia mediów społecznościowych. 🙂

13
certyfikatów, ukończonych szkoleń oraz warsztatów
+20
stałych pacjentów
Więcej informacji...
Social media - centrum ciekawostek i opinii:)