Trening Umiejętności Społecznych - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Zajęcia TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych to forma wsparcia rozwoju oparta na pracy z grupie. Polega na rozwijaniu kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu. 

Dzieci będą:

 • różnicować, nazywać i wyrażać emocje własne i innych
 • rozwijać umiejętności językowe i komunikacyjne, aby skutecznie porozumiewać się z innymi
 •  rozwijać kompetencje miękkie takie, jak:
  • asertywność, 
  • kontrolowanie emocji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • współpraca w zespole, w tym nauka czekania na swoją kolej, respektowania zasad gier, rozwijanie umiejętności rywalizacji, uważnego słuchania i respektowania odmiennych poglądów 
 • doskonalić umiejętności wnioskowania przyczynowo – skutkowego i rozumienia zróżnicowanych sytuacji społecznych
 • uczyć się o konsekwencjach działań i brać odpowiedzialność za swoje zachowania

Aktywności podejmowane podczas zajęć: ćwiczenia językowe i komunikacyjne, zespołowe gry dydaktyczno-terapeutyczne, odtwarzanie scenek sytuacji z życia codziennego, wcielanie się w role, czytanie tekstów, rozwiązywanie zadań i uzupełnianie komiksów społecznych, projekty edukacyjno-plastyczne  

Dla kogo: dla wszystkich dzieci, które chcą rozwijać umiejętności społeczne, a szczególnie dla osób w spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), niepełnosprawnością intelektualną, wycofanych i nieśmiałych    

Mała grupa: max 5 osób, wiek 7-10lat

Kiedy: wtorki godz. 18:00

Koszt: 60zł/45min 

Prowadząca: mgr Paulina Laufer-Biernat – pedagog specjalny, logopeda, Terapeuta TUS