Paulina Laufer-Biernat - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl
Paulina Laufer-Biernat

Nazywam się Paulina Laufer-Biernat, jestem pedagogiem specjalnym, nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz logopedą.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poznańskich placówkach: Przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym „Miś”, Ośrodku Wczesnej Interwencji PSONI oraz turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo”.

Zajmuje się rozwijaniem funkcji poznawczych, komunikacyjnych i społecznych. Prowadzę diagnozę i terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi takimi jak spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji, wady artykulacyjne, specyficzne trudności w uczeniu się. Jestem certyfikowanym Terapeutą ręki, Trenerem umiejętności społecznych, wprowadzam również Komunikację wspomagającą i alternatywną (AAC).

Pracę z dziećmi zawsze dostosowuję do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.