mkuznph
Dzień dobry, nazywam się Monika Kuźniarek
Jestem logopedą i pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi i ich rodzicami z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju wspierając ich wiedzą i doświadczeniem. W swojej pracy staram się być terapeutą i przyjacielem dla swoich
podopiecznych, bo zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Jestem otwarta na nowe pomysły, które pozwalają mi spojrzeć na szarą rzeczywistość kreatywnym okiem. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów, dodatkowych szkoleń i pracy w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym umożliwiły mi zdobycie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju.
Ukończone szkolenia, certyfikaty
"Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji
pokarmowych dla rozwoju mowy"
"Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów
metody werbo-tonalnej"
"Terapia ręki I i II stopień"
"Makaton I stopień."
"Terapia ręki I i II stopień."
"Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania Metoda Krakowska"
"Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem"
"Opóźniony rozwój mowy podejście praktyczne"
"Logorytmika – ruch, słuch, słowo"
“Wczesna Interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 - 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym”
"Integracja odruchów ustno-twarzowych"