Psycholog w Poznaniu co ty powiesz
Dzień dobry, tutaj Pani Ola

Prowadzę terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Kilka lat temu rozpoczęłam pracę w szkole. Rola psychologa szkolnego pozwoliła mi poznać trudności z którymi zmagają się dzieci i młodzież. Szybko przekonałam się, że najmłodsi i dorastający najbardziej na świecie potrzebują czuć, że są słuchani. Kiedy zaczęłam słuchać, szkolny gabinet wypełniły troski, smutki, strachy i trudności moich podopiecznych. Bo słuchanie daje siłę, pomaga docierać do potrzeb i rozumieć. Słuchanie jest początkiem. Kiedy wiedziałam co jest problemem, zaczęłam poszukiwać rozwiązań. Skończyłam Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, a ponieważ było mi ciagle mało uzupełniłam wiedzę kończąc Kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w warszawskim Centrum CBT. Na tym nie poprzestaję. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży uczestnicząc w licznych kursach czy szkoleniach. Najbliższe mi są postulaty obecne na gruncie terapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej. Pracuję dostosowując metody i techniki do wieku i potrzeb moich podopiecznych.

 

W codziennej pracy stawiam na życzliwą relację i kontakt, w które wierzę. 

Nieustannie fascynuje mnie człowiek z całym bagażem jego życiowych doświadczeń oraz mechanizmami sterującymi jego zachowaniem. Z wyjątkową dbałością troszczę się o zaufanie, którym obdarzają mnie dzieci, nastolatki czy rodzice. Jestem zdania, że to właśnie relacja jest fundamentem pod udaną współpracę.

 

Do współpracy zapraszam rodziców. Mam dla nich zrozumienie i fachową pomoc. 

Jako specjalista stoję na stanowisku, że pomoc dziecku zakłada ścisłą współpracę z jego opiekunami. Im młodsze dziecko, tym większe znaczenie zaangażowania rodziców w jego terapię. Aby zaprojektować pomoc uszyta na miarę zaczynam od szczegółowego wywiadu oraz zorientowania się w sytuacji rodziny. Rodzicom proponuję wskazówki, porady oraz konsultacje, które pomagają dotrzeć do prawdziwych potrzeb dziecka. Wspólnie zmierzamy do zrozumienia.

 

Prywatnie – w wolnych chwilach – lubię spędzać czas ze sobą i dbam o to, aby mi go dla siebie nie zabrakło.

Ponad wszystko kocham życie (kawę i domowe ciasta, które sama piekę!), więc dbam o to aby toczyło się w zgodzie z tym czego samam uczę. Bo przecież chodzi o harmonię, szczęście i sens.

Moje wykształcenie
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej (w trakcie)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia
specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i organizacja środowiska uczenia się dla osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Ukończone szkolenia, certyfikaty
"Terapia akceptacji i zaangażowania w poradni i społeczności szkolnej, Poza Schematami"
Warszawa 2019
"Zastosowanie narzędzi Dialogu Motywującego w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego, Szkoła Psychoterapii Crescentia"
Toruń 2018
"Czterodniowy intensywny kurs Dialog Motywujący w praktyce 40h warsztatu + 20h superwizji, Poza Schematami"
Warszawa 2017
"Praca z nastolatkiem z niską samooceną, Poza Schematami"
Warszawa 2017
"Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem, Poza Schematami"
Warszawa 2017
"Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku"
Poznań 2017
"Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne młodzieży, Centrum CBT edu"
Warszawa 2016
"Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Centrum CBT edu"
Warszawa 2015
"Jeśli chodzi o mnie…” (szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera), NSPPP Synapsis"
Warszawa 2014
"Studium terapii dzieci i młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii"
Wrocław 2014
"Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi - trening samokontroli, rozwoju społeczno-emocjonalnego, umiejętności szkolnych, DCP"
Wrocław 2014