Sensoryka w logopedii - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

„integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”

Sensoryka, dlaczego jest taka ważna?

Kiedy nasz mózg próbuje zorganizować sobie wszystkie informacje, które docierają do niego z zewnątrz, a także te wysyłane przez własny organizm, przesyła odpowiednią informację zwrotną. Dla prawidłowej integracji sensorycznej niezbędne jest prawidłowe działanie trzech zmysłów:

  • czucia ciała;
  • równowagi;
  • dotyku.

Współpraca i prawidłowe odczuwanie ich wszystkich umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto ich działanie wpływa także na właściwe działanie wzroku, mowy, czy słuchu. Podobnie, jeżeli chodzi o wykonywanie precyzyjnych czynności np. rysowania, czy pisania – możliwość właściwego wykonania tych czynności warunkuje właściwa integracja sensoryczna. 

Wielu dorosłych bagatelizuje zabawy sensoryczne bądź też nie wie jak ważne są one dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przecież co dziecko może się nauczyć przesypując ryż czy bawiąc się w błocie. Otóż bardzo wiele. To od urodzenia niemowlę poznaje świat właśnie dzięki zmysłom. Robi to poprzez ciągłe dotykanie, wkładanie różnych rzeczy do buzi, wąchanie, rzucanie czy nasłuchiwanie. Zapewniając dzieciom możliwości aktywnego korzystania ze zmysłów podczas „zabaw sensorycznych” ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mózgu.

„Badania naukowe pokazują, że zabawy sensoryczne budują nowe połączenia nerwowe w mózgu.[1]” To właśnie dzięki temu dziecko na późniejszych etapach rozwoju potrafi wykonywać coraz to trudniejsze i bardziej złożone zadania i polecenia. 


Zabawy sensoryczne wspomagają rozwój poznawczy, umiejętności motoryczne , umiejętności rozwiązywania problemów i interakcje społeczne. Ponadto jest to świetny sposób do ćwiczenia pamięci. Pomagają one również dziecku się wyciszyć i nauczyć skupienia na jednej danej czynności. Celem takich zabaw jest w głównej mierze poprawa integracji pomiędzy poszczególnymi zmysłami a nie sama nauka konkretnych czynności. Zabawy sensoryczne mają także bardzo istotny wpływ na rozwój kreatywności u maluchów.

Jak wygląda i co to jest zabawa sensoryczna?

Zabawa sensoryczna to wszystko to co stymuluje zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku oraz słuchu. Dodatkowo jest to również to co angażuje ruch i równowagę. 

Sensoryczne zajęcia w naszym Centrum „Co Ty Powiesz” opierają się o poznawanie różnych struktur np. mąka, ryże, kasze, makarony, groch itp. Podczas zajęć budujemy babki z mąki, przesypujemy ryże i kasze, a także łowimy sztuczne rybki z miski sensorycznej. Malowanie paluszkami specjalnymi farbami. Zabawy piaskiem kinetycznym, wydobywanie dźwięków z różnych instrumentów, wąchanie różnych ziół np. intensywnej mięty czy ziaren kawy. Dodatkowo mamy w swoich zasobach ścieżki i piłeczki sensoryczne, oraz kamienie rzeczne. 

Zabawy te pomogą szczególnie dzieciom, które mają problemy z dotykaniem jedzenia, piasku lub innych struktur, boją się pobrudzić czy mają problemy ze skupieniem.

 W naszym gabinecie proponujemy Państwu oprócz indywidualnych zajęć sensorycznych również zajęcia grupowe.  Jeśli umożliwimy dzieciom zabawę w większej grupie, zyskamy dla nich o wiele więcej. Takie zabawy są świetną lekcją życia, a przede wszystkim rozwijają u dziecka funkcje społeczne. Dzieci bawiące się wspólnie uczą się między innymi dzielenia, reagowania na potrzeby innych i wyrażania własnych potrzeb, współpracy, a także zrozumienia i życia w zgodzie z innymi.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia sensoryczne zarówno indywidualne, włączone w terapię logopedyczną jak i również grupowe. 


[1] Grzywniak, C. (2011). Podstawy neurobiologii w uczeniu się u dzieci młodszych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych.