Program mentoringowy Paulina Laufer-Biernat - Logopeda Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl | Koszyk

1,000.00 

Nasz program jest odpowiedzią na potrzeby logopedów i pedagogów, którzy ukończyli przynajmniej I stopień studiów kierunkowych, mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności. 

Kategoria:

Opis

Nasz program jest odpowiedzią na potrzeby logopedów i pedagogów, którzy ukończyli przynajmniej I stopień studiów kierunkowych, mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności. 

Ramy czasowe i forma

Wsparcie mentorskie zakłada 3 spotkania indywidualne ze specjalistą zrealizowane w ciągu 3 miesięcy w formie dostosowanej do Twoich potrzeb (online lub bezpośredniej). Czas trwania spotkań (1 spotkanie – 120min, 2 spotkanie – 90min, 3 spotkanie –  90min). Dodatkowo kontakt mailowy przez cały czas trwania programu. Przebieg sesji oraz poruszana tematyka zależy od potrzeb uczestnika programu, aby w sposób wyczerpujący spełnić jego oczekiwania dotyczące samorozwoju.  

Główne założenia programu

 • wyposażenie uczestnika w kluczowe kompetencje niezbędne do rzetelnej diagnozy i skutecznej terapii indywidualnej logopedycznej/pedagogicznej 
 • studium wybranych przez uczestnika przypadków z możliwością superwizowania zajęć
 • udzielenie wskazówek metodycznych dotyczących pracy z konkretnym uczniem/pacjentem 
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy, kreatywnych rozwiązań terapeutycznych
 • dzielenie się własnym doświadczeniem, inspiracje do dalszego rozwoju

Prowadząca: mgr Paulina Laufer-Biernat

mgr Paulina Laufer-Biernat jest pedagogiem specjalnym, terapeutą osób w spektrum autyzmu i logopedą. Od 10 lat pracuje z dziećmi i ich rodzinami prowadząc proces diagnostyczny i terapeutyczny, zapewniając kompleksową pomoc. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w specjalistycznych placówkach wspierających rozwój dzieci.  Zajmuje się rozwijaniem funkcji poznawczych, komunikacyjnych i społecznych pacjentów w przedziale wiekowych od 18 miesięcy do 18 lat. Jest certyfikowanym Terapeutą Ręki, Trenerem Umiejętności Społecznych, z pasją rozwija umiejętności metodyczne w zakresie Komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC. Pracuje również jako wykładowca akademicki. Z „Co Ty Powiesz” związana od 2021r., a od marca 2023r. członek Zarządu Fundacji działającej przy Centrum wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. Pracę z dziećmi opartą na relacji dostosowuje do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Oferuje wsparcie w obszarach pracy z:

 • dziećmi w spektrum autyzmu
 • dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 • dziećmi z trudnościami komunikacyjnymi i językowymi wynikającymi z różnorodnych zaburzeń
 • dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
 • dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi posługującymi się komunikacją wspomagającą i alternatywną (AAC)
 • dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • rodzicami dzieci z wyzwaniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami