Program mentoringowy Estera Pytel - Logopeda Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl | Koszyk

1,000.00 

Nasz program jest odpowiedzią na potrzeby logopedów i pedagogów, którzy ukończyli przynajmniej I stopień studiów kierunkowych, mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności. 

Kategoria:

Opis

Nasz program jest odpowiedzią na potrzeby logopedów i pedagogów, którzy ukończyli przynajmniej I stopień studiów kierunkowych, mają niewielkie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności. 

Ramy czasowe i forma

Wsparcie mentorskie zakłada 3 spotkania indywidualne ze specjalistą zrealizowane w ciągu 3 miesięcy w formie dostosowanej do Twoich potrzeb (online lub bezpośredniej). Czas trwania spotkań (1 spotkanie – 120min, 2 spotkanie – 90min, 3 spotkanie –  90min). Dodatkowo kontakt mailowy przez cały czas trwania programu. Przebieg sesji oraz poruszana tematyka zależy od potrzeb uczestnika programu, aby w sposób wyczerpujący spełnić jego oczekiwania dotyczące samorozwoju.  

Główne założenia programu

 • wyposażenie uczestnika w kluczowe kompetencje niezbędne do rzetelnej diagnozy i skutecznej terapii indywidualnej logopedycznej/pedagogicznej 
 • studium wybranych przez uczestnika przypadków z możliwością superwizowania zajęć
 • udzielenie wskazówek metodycznych dotyczących pracy z konkretnym uczniem/pacjentem 
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej warsztatu pracy, kreatywnych rozwiązań terapeutycznych
 • dzielenie się własnym doświadczeniem, inspiracje do dalszego rozwoju

Prowadząca: mgr Estera Pytel

jest neurologopedą, pedagogiem specjalnym, specjalistą z zakresu neurorehabilitacji oraz dogoterapeuta.

Obecnie w trakcie kończenia psychologii klinicznej.

Założycielka Centrum Co Ty Powiesz. Od 10 lat pracuje z dziećmi oraz osobami dorosłymi.

Pierwsze kroki stawiała podczas pracy w różnych placówkach: szpitalach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach, przedszkolach i prywatnych klinikach. Wiedzę i umiejętności zdobywała również podczas wolontariatów, które odbywała w różnych zakątkach Polski.

Pracuje w zespole interdyscyplinarnym z holistycznym podejściem do pacjenta.

Specjalizuje się również w zakresie miofunkcjonalnym, współpracując z klinikami stomatologiczno-ortodontycznymi, gdzie przygotowuje pacjentów do leczenie ortodontycznego, bądź tych którzy są już w trakcie.

Z ogromnym zamiłowaniem prowadzi pacjentów zakresu biomedycznego, który intensywnie wspomaga terapię logopedyczna/neurologopedyczna/pedagogiczna dzieci ze spektrum autyzmu oraz z zespołami genetycznymi.

Nieustannie uczestniczy w projektach  oraz szkoleniach, by zdobywać nową wiedzę.

W marcu 2023 założyła Fundację „Co Ty Powiesz”, która cały czas będzie się rowijać.

Oferuje wsparcie w obszarach pracy z:

 • biomedyczne podejście do pacjentów z różnymi zaburzeniami
 • pacjentem wymagającym leczenia miofunkcjonalnego
 • prowadzenia terapii wad wymowy i odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz współpracy z fizjoterapeutą oraz stomatologiem/ortodontą
 • niedotlenienia, zaburzenia układu nerwowego, praca od podstaw
 • stymulacja niemowląt 
 • osobami dorosłymi np. Afazja 
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi