Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami logorytmiki

„Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.”

Zajęcia muzyczno- ruchowe z elementami logorytmiki są połączeniem wspaniałej zabawy, ruchu i rytmu. Dzięki nim Twoje dziecko może spędzić czas w kreatywny sposób a dodatkowo nauczyć się kontroli i koordynacji swoich ruchów. Zajęcia pozwolą mu poznać i utrwalić schemat własnego ciała jak i zrytmizować i dostosować tempo i płynność ruchów podczas proponowanych zabaw. Dodatkowym atutem jest wprowadzenie do programu ćwiczeń logorytmicznych kształtujących prawidłowe umiejętności słuchowe oraz rozwijające mowę i komunikację naszych podopiecznych. W związku z tym proponowane zajęcia tworzą kompleksową pomoc w prawidłowym rozwoju
dziecka jak i w rozwoju mowy i komunikacji językowej. Tematyka zajęć jest zróżnicowana tak, aby pozwolić dziecku w pełni rozwinąć jego potencjał rozwojowy.