Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna

czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia, ocena funkcji pokarmowych, dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy, wczesna stymulacja-krok po kroku.