Terapia zaburzeń mowy

to całość celowych, o etapowym charakterze czynnosci, zmierzających do usunięcia bądź złagodzenia tych zaburzeń u dzieci lub osób dorosłych, u których umiejętności komunikacji językowej są utrudnione, zakłócone itp (np. opóźniony rozwój mowy, afazja, dysartria)