Terapia prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej

jest neurobiologiczną terapią przeznaczoną dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Twórcą tej metody jest profesor Jagoda Cieszyńska.