Terapia ręki

Zajęcia z Terapii Ręki obejmują diagnozę i terapię skierowaną na doskonalenie działania dłoni. Jako precyzyjny narząd jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Ich sprawność pozwala być dziecku samodzielnym, a także umożliwia rozwijanie takich umiejętności jak pisanie czy rysowanie. Program zajęć pozwala specjalizować się dziecku w podstawowych funkcjach a tym samym pozwala mu rozwijać pewność siebie i poczucie sprawczości.