Terapia pedagogiczna

proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozowju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych (Dysleksja, Dysgrafia)