Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci

To technika polegająca na budowaniu dla dziecka środowiska językowego. Nie są to jedynie ćwiczenia gramtyki, ale jest to przede wszystkim tworzenie reguł, które są zadaniem dla lewej półkuli. Na przykład u dzieci z Trisomią 21 (Zespół Downa), Zespół Westa, Autyzm, Zespół Lennoxa-Gastauta, Afazja itd.