Ocena rozwoju mowy

Mowa jest najważniejszą funkcją psychiczną człowieka nierozłącznie związaną z jego rozwojem poznawczym i myśleniem. Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. W skład oceny wchodzą; Budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy, tempo mowy, oddychanie, płynność mowy, prozodię mowy, słuch fizjologiczny, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, nadawanie mowy.