Nauka czytania metodą sylabową

inaczej metoda symultaniczno-sekwencyjna, opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Metoda wykorzystywana jest dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać lub dla dzieci mających problemy z czytaniem (zagrożonych dysleksją).