Korekcja wad wymowy (np. kappacyzm, seplenienie, rotacyzm)

wada wymowy to nieprawidłowa artykulacja głosek. Jest to wymawianie tych dźwięków inaczej, niż określa to ogólnie przyjęty wzorzec.