Regulatory Funkcji MFS
Regulatory Funkcji MFS
Kinestiotaping w logopedii i fizjoterapii
Kinestiotaping w logopedii i fizjoterapii
Nauka czytania metodą sylabową
Nauka czytania metodą sylabową
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna
Terapia zaburzeń mowy
Terapia zaburzeń mowy
Ocena rozwoju mowy
Ocena rozwoju mowy
Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci
Programowanie oraz stymulowanie rozwoju językowego u dzieci
Korekcja wad wymowy
Korekcja wad wymowy
Terapia wg Metody Krakowskiej
Terapia wg Metody Krakowskiej
Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna
SWM-Test do badania zagrożenia dysleksją
SWM-Test do badania zagrożenia dysleksją
Emisja głosu
Emisja głosu
Integracja Odruchów ustno-twarzowych wg Svetlany Masgutowej
Integracja Odruchów ustno-twarzowych wg Svetlany Masgutowej
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki
Zajęcia ogólnorozwojowe – ruch, nauka, zabawa
Zajęcia ogólnorozwojowe – ruch, nauka, zabawa
Terapia ręki
Terapia ręki
Elektrostymulacja