Objawy i konsekwencje krótkiego wędzidełka języka - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Wędzidełko podjęzykowe idąc za E. M. Skorek to „miękki twór włóknisty, pokryty błoną śluzową, łączy w linii środkowej dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. Uwidacznia się przy próbie podniesienia języka do podniebienia, przy próbach „przyssania” języka . Prawidłowo rozwinięte wędzidełko pozwala na dotarcie czubkiem języka we wszystkie zakątki jamy ustnej”.
Ankyloglosja to inaczej skrócone wędzidełko języka i jest najczęściej spotykana anatomiczna jamy ustnej. Badania wskazują na jej dziedziczność, która częściej występuje u chłopców. Przejawia się ograniczona ruchomością języka, która przyczynia się zaburzenia funkcji biologicznych oraz utrudnia właściwy rozwój sprawności artykulacyjnej. Funkcje prymarne to aktywności w obszarze ustno-twarzowym: ssanie, oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie. Wszystkie te umiejętności kształtują prawidłowy rozwój mowy i artykulacji, jednak przede wszystkim są niezbędne dziecku do życia i zdrowego funkcjonowania. Często zdarza się, że skrócone wędzidełko języka jest przyczyną trudności ze ssaniem u noworodków i niemowląt.

Oceny w kierunku skróconego wędzidełka języka powinien dokonać logopeda. Jest to najczęściej diagnoza zespołowa, w której może brać udział chirurg, laryngolog, ortodonta, czy fizjoterapeuta stomatologiczny.
Objawy krótkiego wędzidełka u niemowląt i starszych dzieci:

 1. Problemy z karmieniem piersią i butelką:
  • trudności w ssaniu;
  • częste odrywanie się od piersi;
  • długie karmienia;
  • mały przyrost masy ciała;
  • trudności w uchwyceniu smoczka;
  • wylewanie się mleka z ust podczas karmienia.
 2. Problemy z mową:
  • trudności w wymawianiu niektórych dźwięków, takich jak „l”, „r”, „t”, „d”, „z”, „s”, „th”;
  • powstawanie wad wymowy (dyslalia ankyloglosyjna)
 3. Problemy z jedzeniem:
  • trudności w gryzieniu lub żuciu niektórych pokarmów;
  • Preferowanie miękkich pokarmów.
 4. Problemy stomatologiczne:
  • ryzyko powstania przerwy między dolnymi siekaczami;
  • trudności w utrzymaniu higieny jamy ustnej, co może prowadzić do problemów z zębami i dziąsłami.
 5. Problemy społeczne i emocjonalne:
  • Możliwe trudności w interakcji z rówieśnikami z powodu problemów z mową;
  • frustracja i niskie poczucie własnej wartości związane z trudnościami w komunikacji.
  Warto wiedzieć, ze skrócone wędzidełko języka NIE POWODUJE opóźnionego rozwoju mowy i jąkania.

Niepodjęta interwencja terapeutyczna w przypadku ankyloglosjii z pewnością pociągnie szereg negatywnych skutków dla rozwoju i funkcjonowania dziecka w przyszłości. Do konsekwencji skróconego wędzidełka języka należą miedzy innymi:

• ograniczona ruchomość języka
• wady zgryzu, ograniczenie rozwoju szczęki;
• nawarstwiające się wady wymowy (miedzyzębowa realizacja głosek, nieprawidłowa realizacja głosek tj. ”r’’, ’’t’’, ”d”, „”l”, ”s”, ”ś”, ”ć”, ”ź”, ”dź”, ”sz”, ”cz”, ”dź”, ”ż”);
• nadmierne ślinienie
• wady postawy (np. lordoza odcinka szyjnego);
• bóle głowy;
• bezdechy;
• rozwój chorób przyzębia;
• nieprawidłowa higiena jamy ustnej;
• nieprawidłowe oddychanie pogarszające kondycje i percepcje
• zaburzenia żucia i połykania;
• powiększone migdały;
• infekcje ucha.

Leczenie ankyloglosji może obejmować różne podejścia, w zależności od nasilenia problemu i jego wpływu na życie pacjenta:

 1. Frenotomia: Prosty zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu wędzidełka, który można wykonać u niemowląt i małych dzieci.
 2. Frenulektomia: zabieg polegający na wycięciu wędzidełka języka i zaszyciu rany.
 3. Frenuloplastyka: Bardziej zaawansowany zabieg chirurgiczny, jeśli wymagana jest większa korekcja wędzidełka.
  Powyższe zabiegi może wykonać lekarz chirurg stomatologiczny, laryngolog, ortodonta, stomatolog.
  Terapia logopedyczna jest niezbędna w procesie terapeutycznym poprzez przygotowanie do zabiegu i prawidłowe gojenie po nim oraz w procesie przywracania prawidłowych funkcji narządu żucia, a także sprawności artykulacyjnej.

Opracowała:
mgr Paulina Laufer-Biernat

Bibliografia:

Pluta-Wojciechowska D., Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń, 2017.

Ostapiuk B., Ankyloglosja jako przyczyna artykulacyjnych trudnośi [w:] Biomedyczne podstawy logopedii, 2020.
Strona internetowa: https://gugukabi.pl/skrocone-wedzidelko-jezyka/