Czym jest integracja sensoryczna (SI)? - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Integracja sensoryczna (SI) to proces, który pozwala nam zrozumieć, interpretować i reagować na bodźce z naszego otoczenia. Jest to skomplikowany mechanizm, który umożliwia nam poradzenie sobie z różnymi doznaniami sensorycznymi, takimi jak dotyk, wzrok, dźwięk, smak i zapach. Dla większości ludzi jest to naturalny proces, który dzieje się automatycznie, ale dla niektórych osób integracja sensoryczna może być problematyczna, co może prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Historia integracji sensorycznej

Pojęcie integracji sensorycznej zostało po raz pierwszy wprowadzone przez dr A. Jean Ayres w latach 60. XX wieku. Ayres zauważyła, że niektóre dzieci miały trudności w przetwarzaniu informacji sensorycznych, co prowadziło do problemów z koncentracją, zachowaniem i nauką. Opracowała ona terapię SI, która miała na celu pomóc tym dzieciom w lepszym radzeniu sobie z bodźcami sensorycznymi.

Jak działa integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna odbywa się głównie w mózgu, który przetwarza informacje otrzymywane z różnych zmysłów. Kiedy otrzymujemy bodźce sensoryczne, nasz mózg analizuje je, porównuje z innymi informacjami sensorycznymi i decyduje, jak na nie zareagować. Na przykład, gdy dotykamy gorącego przedmiotu, nasz mózg natychmiast wysyła sygnały do ręki, aby ją usunąć, chroniąc nas przed poparzeniem.

Znaczenie integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu. Dzięki niej możemy funkcjonować w otoczeniu, analizować sytuacje, podejmować decyzje i reagować na zmieniające się warunki. Dla dzieci, które mają trudności z integracją sensoryczną, codzienne czynności mogą być wyzwaniem. Mogą mieć problemy z koncentracją, nadpobudliwością, trudnościami w nauce, problemami z równowagą i koordynacją, oraz trudnościami w relacjach społecznych.

Diagnoza i terapia

Diagnoza trudności z integracją sensoryczną może być trudna, ponieważ objawy mogą być różnorodne i występować w różnych kombinacjach. Jednak Terapeuci i diagności SI mogą przeprowadzić odpowiednie testy i obserwacje, aby zidentyfikować problemy z integracją sensoryczną u dzieci i dorosłych.

Terapia SI, opracowana przez dr A. Jean Ayres, jest powszechnie stosowaną metodą leczenia trudności z integracją sensoryczną. Polega ona na prowadzeniu strukturalnych i ukierunkowanych działań, które mają na celu stymulowanie i regulowanie bodźców sensorycznych. Terapeuci SI wykorzystują różnorodne techniki, takie jak ćwiczenia ruchowe, zabawy z sensorycznymi materiałami, terapia zajęciowa i inne metody, aby pomóc pacjentom w poprawie integracji sensorycznej i poprawie jakości życia.

Wpływ integracji sensorycznej na rozwój dziecka

Dla dzieci rozwijających się w prawidłowy sposób, integracja sensoryczna jest kluczowym elementem w opanowaniu nowych umiejętności i osiąganiu kolejnych etapów rozwoju. Dzieci uczą się przez doświadczenia sensoryczne, eksplorując świat wokół nich poprzez dotyk, smak, zapach, dźwięk i wzrok. Integracja sensoryczna umożliwia im zrozumienie tych doznań i reagowanie na nie w odpowiedni sposób.

Podsumowanie

Integracja sensoryczna jest niezwykle istotnym procesem, który umożliwia nam funkcjonowanie w otoczeniu. Dzięki niej możemy przetwarzać informacje sensoryczne, reagować na bodźce z otoczenia i rozwijać się w prawidłowy sposób. Dla niektórych osób integracja sensoryczna może być problematyczna, co prowadzi do trudności w codziennym życiu. Jednak dzięki odpowiedniej diagnozie i terapii możliwa jest znaczna poprawa jakości życia.

Źródła:

Ayres, A. J. (2005). Sensory Integration and the Child: Understanding Hidden Sensory Challenges. Western Psychological Services.

Bundy, A. C., Lane, S. J., & Murray, E. A. (2002). Sensory Integration: Theory and Practice. F. A. Davis Company.

Parham, L. D., & Mailloux, Z. (2015). Sensory Integration. In C. B. Fisher & R. M. Lerner (Eds.), Encyclopedia of Applied Developmental Science (Vol. 2, pp. 860-863). SAGE Publications.

Schaaf, R. C., & Lane, S. J. (2015). Toward a Best Practice Protocol for Assessment of Sensory Features in ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(5), 1380-1395.

Miller, L. J. (2009). Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder (SPD). Penguin Books.