Czy można prowadzić zajęcia logopedyczne on-line? - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl

Zajęcia logopedyczne on-line na pewno nie są przeznaczone dla każdego rodzaju pacjentów.
Trudności, które dyskwalifikują terapię logopedyczna online mogą dotyczyć zarówno dziecka, rodzica, jak i samego logopedy. Musimy pamiętać, że terapia ma być dopasowana do możliwości pacjenta, a nie pacjent do terapii.

Zdalna forma terapii z jednej strony ogranicza możliwości logopedy, z drugiej jednak pozwala na prowadzenie zajęć bez względu na odległość od pacjenta.

Terapia logopedyczna online stała się istotnym rozwiązaniem dla osób z trudnościami komunikacyjnymi, umożliwiając skuteczne wsparcie bez konieczności fizycznej obecności. Dzięki rozwijającym się technologiom, logopedzi mogą teraz prowadzić sesje zdalne, wykorzystując platformy wideo i narzędzia internetowe.

Jednym z głównych atutów terapii logopedycznej online jest dostępność. Pacjenci, którzy wcześniej mieli problemy z dojazdem do gabinetów logopedycznych, teraz mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy bez wychodzenia z domu. To szczególnie korzystne dla osób mieszkających w odległych miejscowościach czy dla tych, którzy z różnych powodów mają ograniczoną mobilność.

Podczas sesji online logopeda może dostosować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poprzez interaktywne narzędzia i gry językowe, logopeda skupia się na rozwijaniu umiejętności mowy, wymowy, czy też pracy nad trudnościami w czytaniu i pisaniu. Indywidualizacja terapii jest kluczowa, a dzięki technologii możliwe jest monitorowanie postępów i dostosowywanie planu terapeutycznego w czasie rzeczywistym.

Terapia logopedyczna online nie tylko eliminuje bariery geograficzne, ale także sprzyja komfortowi pacjenta. W znanym środowisku domowym pacjent może czuć się swobodniej, co sprzyja efektywności terapii. Dodatkowo, dla dzieci, sesje online często są bardziej atrakcyjne, wykorzystując nowoczesne technologie do zachęcania do nauki.

Należy jednak podkreślić, że choć terapia logopedyczna online przynosi wiele korzyści, nie zawsze jest odpowiednia dla każdego przypadku. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza przy poważniejszych trudnościach komunikacyjnych, konieczne może być bezpośrednie spotkanie z logopedą. Warto jednak docenić rozwój tej formy terapii, która znacząco zwiększa dostępność profesjonalnej pomocy logopedycznej.

Zalety terapii logopedycznej online:

  1. dostępność:

Eliminacja barier geograficznych, umożliwiając terapię dla osób z trudnościami, które mieszkają w odległych miejscowościach.

2. bezpieczeństwo i komfort:

Pacjenci mogą uczestniczyć w sesjach terapeutycznych w znanym i komfortowym środowisku domowym, co może zwiększyć efektywność terapii.

3. nowoczesne narzędzia:

Wykorzystanie interaktywnych gier językowych i aplikacji, które mogą być bardziej atrakcyjne, zwłaszcza dla dzieci, wspierając motywację do nauki.

4. monitorowanie postępów:

Możliwość ścisłego monitorowania postępów podczas sesji online oraz dostosowywanie planu terapeutycznego w czasie rzeczywistym.

Wady terapii logopedycznej online:

  1. brak bezpośredniego kontaktu:

Brak fizycznego kontaktu może wpływać na skuteczność terapii, zwłaszcza przy trudnościach wymagających bezpośredniej obserwacji.

2. ograniczenia technologiczne:

Konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury technologicznej (stabilne połączenie internetowe, odpowiedni sprzęt), co może stanowić wyzwanie dla niektórych pacjentów.

3. trudności w skupieniu uwagi:

Zewnętrzne zakłócenia w domowym otoczeniu mogą wpływać na skupienie uwagi pacjenta, szczególnie jeśli sesje są prowadzone w miejscu o dużej aktywności.

4. problem z interakcją:

Niektóre aspekty terapii, zwłaszcza te wymagające bezpośredniej interakcji, mogą być trudniejsze do osiągnięcia online.

5. niemożność zastosowania niektórych metod:

Pewne metody terapeutyczne, które wymagają fizycznego udziału logopedy, mogą być ograniczone w środowisku online.

Terapia logopedyczna online ma wiele korzyści, ale równocześnie istnieją sytuacje, w których bezpośredni kontakt może być preferowany. Ważne jest, aby dostosować formę terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Źródła:

Karowicz, Anna. „Terapia logopedyczna online z perspektywy logopedów.” Kultura i Wychowanie 2/20 (2021): 57-71.

Kaptur, Ewa. „Logoped (i) a online, czyli o internetowym rynku usług logopedycznych,[w:] A.” Momot (red.), Media XXI wieku–studia interdyscyplinarne, Wrocław: Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast (2016): 110-122.

Mazur, Michał. „Rozdział XIV.”

Karowicz, Anna. „Przeszkody i wyzwania w pracy zawodowej logopedy podczas pandemii Covid-19.” Logopaedica Lodziensia 5 (2021): 87-104.