specjalista - Logopeda Poznań - CoTyPowiesz.pl
Saperska 44B/2A, Poznań
CoTyPowiesz.pl
Co to jest AAC?

AAC (Augmentative and Alternative Communications), czyli Komunikacja wspomagająca i alternatywna to zbiór metod, które wspierają komunikację osób z trudności w porozumiewaniu się.  Narzędzia i strategie mają na celu umożliwić osobie, której mowa werbalna nie daje pełnej możliwości wyrażenia swoich potrzeb,

Rola diety w terapii logopedycznej

Maluch nie ma zbyt dużo możliwości do ćwiczenia swoich narządów mowy, niż poprzez jedzenie, głużenie i gaworzenie. Za jedzenie i mówienie odpowiednie są te same mięśnie, które wpływają na rozwój aparatu artykulacyjnego. Dlatego też bardzo ważne jest to jak rozwijamy

Jąkanie – skąd się bierze?

Jąkanie, wyjaśniając najprościej to zaburzenie płynności mowy, które ma różny charakter. Najczęściej występują zawahania, potknięcia, a czasem nieopanowane, nagłe ruchy. Wszystko to utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne. Należy jednak na wstępie podkreślić, że jąkanie nie jest

Jak rozwija się mowa u dziecka?

Mowa jest narzędziem myślenia, badania i odbierania świata. Posługiwanie się językiem w celu komunikacji z otoczeniem jest złożonym procesem, którego rozwój rozpoczyna się już od poczęcia. Początki rozwoju mowy rozpoczynają się zatem już w życiu płodowym, ponieważ kształtowanie i funkcjonowanie

Stres i trauma-jak wpływa na rozwój mowy?

Jak wiadomo stres to zjawisko biologiczne, czyli reakcja organizmu na stawiane mu różnego rodzaju wymagania np. fizyczne czy psychiczne. Są to po prostu bodźce, które wpływają na gotowość człowieka do wykonania narzuconych mu działań. Taka reakcja jest jak najbardziej zgodna

ROZWÓJ DZIECKA

Etapy rozwoju dziecka, można porównać do tego jak wygląda elektrokardiogram-stabilnie/niestabilnie. Nie tylko dla rodziców, ale również dla nich samych. Dzieci ulegają rozwojowi. Ich ciało oraz umysł stają na krętej ścieżce, na której dorośli (rodzice/opiekunowie) mają określone zadania. Jedno jest pewne-